ZANELE MUHOLI (B. 1972)

Jamile, ISGM, Boston

ZANELE MUHOLI (B. 1972)

Gamalawo, 2019

ZANELE MUHOLI (NÉE EN 1972)

Vukani II, Paris, 2014

ZANELE MUHOLI (B. 1972)

Mumu XV, Newington, London, 2016

ZANELE MUHOLI (B. 1972)

Mizuzu XX Parktown 2019

ZANELE MUHOLI (B. 1972)

Sosi Molotsane, Yeoville, Johannesburg (from the Faces and Phases series)

ZANELE MUHOLI (NÉE EN 1972)

Yonela Nyumbeka, Makhaza, Khayelitsha ('Faces & Phases' series), Cape Town, 2011

ZANELE MUHOLI (NÉE EN 1972)

Mizuzu XX, Parktown, 2019