K. G. Subramanyan


K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Gazelle; Bison; Mule)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Elephant; Bull; Monkey)

K. G. SUBRAMANYAN (B. 1924)

The Wardrobe Mirror

K. G. Subramanyan (b. 1924)

Midnight Blues 1, Midnight Blues 2, Midnight Blues 3

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Boar; Bull; Bison)

K. G. SUBRAMANYAN (1924 - 2016)

Still Life in Interior

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Best Bakery)

K. G. SUBRAMANYAN (B. 1924)

Couple on Terrace

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Mouse; Donkey)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Buffaloes)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Water Buffaloes)

K. G. SUBRAMANYAN (1924 - 2016)

Still Life with Chicken 1

K. G. SUBRAMANYAN (B. 1924)

Figure Group I; Reverie

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Women in Landscape)

K. G. SUBRAMANYAN (B. 1924)

Untitled (Maya Mriga)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Lady with Diya; Lady with Lamp)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Ganesh)

K. G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Rooster); Untitled (Tiger)

K.G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Tiger)

K.G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Rooster)

K.G. SUBRAMANYAN (1924-2016)

Untitled (Ganesh)

K. G. SUBRAMANYAN (1924 - 2016)

Untitled (Landscape with Goats; Landscape with Trees)