Jagdish Swaminathan


JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird and Tree)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Lily by my Window)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird and Tree)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree, Mountain)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Bird, Tree and Mountain Series)

JAGDISH SWAMINATHAN (1928-1994)

Untitled (Still Life with Black Ground)