AI WEIWEI (B. 1957)

Coca Cola Vase

AI WEIWEI (b. 1957)

The Wave - 3

AI WEIWEI (b. 1957)

Dress with Flowers (No. 7)

AI WEIWEI (b. 1957)

Wave Plate

AI WEIWEI (B. 1957)

Colored Vases

AI WEIWEI (B. 1957)

Dress With Flowers

AI WEIWEI (B. 1957)

Table with Two Legs on the Wall

AI WEIWEI (B. 1957)

Marble Chair